Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
Α1-Α2 DELE ΙNΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 1 χρόνος
Β1 DELE INICIAL INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 2 χρόνια
Κ.P.G. Β1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
B2 DELE INTERMEDIO INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 3 χρόνια
K.P.G. Β2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
C1 DELE AVANZADO INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 4 χρόνια
K.P.G. Γ1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
C2 DELE SUPERIOR INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 5 χρόνια
K.P.G. Γ2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας