Στόχος του Κέντρου μας είναι η συνεχής βελτίωση αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό ακολουθούνται οι εξής συγκεκριμένες προδιαγραφές:

  • Παραδίδεται πλήρες ενημερωτικό πακέτο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας με την εγγραφή.
  • Πραγματοποιείται καθημερινή καταγραφή τω επιδόσεων των μαθητών σε 8 δεξιότητς(skills) και υποδεξιότητες (subskills).
  • Δίδεται Έλεγχος προόδου ανα τετράμηνο.
  • Γίνεται Αξιολόγηση καθηγητών από τους σπουδαστές μας με ερωτηματολόγιο στο τέλος της χρονιάς.
  • Αξιολογούνται επίσης οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας από τους γονείς με σχετικό ερωτηματολόγιο στο τέλος της χρονιάς.
  • Υπάρχει Κυτίο παραπόνων για τις δικές σας παρατηρήσεις και τα δική μας άμεση αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.