Εκπαιδευτικά Μέσα

Το κέντρο μας υποστηρίζεται εδώ και χρόνια από την νέα τεχνολογία interactive multimedia και είναι οργανωμένο με μεγάλη ποικιλία εποπτικών μέσων όπως:
Dvds, cd Roms, e-books, projectors, interactive whiteboards, internet, flashcards, posters, χάρτες, Η/Υ, επιτραπέζια ξενόγλωσσα παιχνίδια, ξενόγλωσσα βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, – εργαλεία πολύτιμα στα χέρια καθηγητών και μαθητών, που εμπλουτίζουν τη γνώση και εκθέτουν τους σπουδαστές μας σε αυθεντικό υλικό κάνοντας το μάθημα ευχάριστο και ξεκούραστο.