Μέθοδος

Για την υλοποίηση των στόχων μας:

Χρησιμοποιούμε την επικοινωνιακή και βιωματική μέθοδο διδασκαλίας έτσι ώστε οι σπουδαστές μας να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα χωρίς μετάφραση με μεθόδους που μοιάζουν με την εκμάθηση της μητρικής,

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να μιλάνε διαρκώς τη γλώσσα που διδάσκονται,

Διαβάζουν εξωσχολικά ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά ποικίλης ύλης που βρίσκονται στην δανειστική μας βιβλιοθήκη,

Γίνονται συνδρομητές σε περιοδικά ποικίλης ύλης (Mary Glasgow magasines)

Επικοινωνούν μέσω Internet με μαθητές άλλων χωρών ( e-pals)

Συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά ταξίδια που διοργανώνουμε στο εξωτερικό.