ΑΓΓΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Pre- Junior (Για ηλικίες 5-6 ετών)
JUMP (Εντατικό Junior A' &B' για ηλικίες 7-8 ετών)
Pre- A1 (Για ηλικίες 9+ ετών)COURS I +II ( Για ηλικίες 9+ ετών)
Α1 (Movers A1)A1 ( Delf A1 έως και 12 ετών)A1 (Dele Cervantes)Α1 (Goethe / Laas)
Α2 (Flyers A2)Α2 (Delf A2)A2 (Dele Cervantes)A2 (Goethe / Laas)
Β1 (Pre- Lower)B1 (Delf B1)B1 (Dele Cervantes / ΚΠΓ)B1 (Goethe / ΚΠΓ)
Β2 (Lower)B2 (Sorbonne / Delf B2)B2 (Dele Cervantes / ΚΠΓ)B2 (Goethe / ΚΠΓ / Oesd)
C1 (Proficiency 1st Year)C1 (Dalf C1)C1 (Dele Cervantes / ΚΠΓ)C1 (Goethe / ΚΠΓ / Oesd)
C2 (Proficiency 2nd Year)C2 (Dalf C2)C2 (Dele Cervantes / ΚΠΓ)C2 (Goethe / ΚΠΓ / Oesd)