Οι εξετάσεις στην Αραβική Γλώσσα διεξάγονται από τον Ιούνιο του 2009 από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου.

Για την Αραβική Γλώσσα, δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα πτυχία που αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκο Πλαίσιο, αλλά υπάρχει αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Αραβομάθειας το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα.

Οι σπουδαστές μας ωστόσο, μπορούν να επιλέξουν στο κέντρο μας κάποιον από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων τα κριτήρια των οποίων αντιστοιχούν με εκείνα του CEFR

Εξεταστικοί φορείς Περίοδος προετοιμασίας
A1-A2 Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο 1 Χρόνος
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου
Β1-B2 Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο 2 Χρόνια
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου
C1-C2 Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο 3 Xρόνια
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου