Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
Β1 PET CAMBRIDGE 4 χρόνια
PTE LEVEL 2 EDEXCEL
ACHIEVER CITY & GUILDS
LEVEL B1 ESB
LEVEL B1 EDI
LEVEL B1 KPG (κρατικό ΥΠΕΠΘ)
TOEIC ETS(405-500) 12-15 εβδομάδες
BEC PRELIMINARY CAMBRIDGE
BULATS CAMBRIDGE(40-59)
BCCE HAU
B2 FCE CAMBRIDGE 5 χρόνια
ECCE HAU
PTE LEVEL 3 EDEXCEL
COMMUNICATOR CITY & GUILDS
LEVEL B2 ESB
LEVEL B2 EDI
LEVEL B2 KPG
TOEIC ETS (505-780) 12-15 εβδομάδες
BEC VANTAGE CAMBRIDGE
BULATS CAMBRIDGE (60-74)
IELTS CAMBRIDGE (4.5-5.5) 16-20 εβδομάδες
C1 CAE CAMBRIDGE 6 χρόνια
ALCE HAU
PTE LEVEL 4 EDEXCEL
EXPERT CITY & GUILDS
LEVEL C1 ESB
LEVEL C1 EDI
LEVEL C1 KPG
TOEIC ETS (785-900) 12-15 εβδομάδες
BEC HIGHER CAMBRIDGE
BULATS CAMBRIDGE (75-89)
IELTS CAMBRIDGE (6-7) 16-20 εβδομάδες
C2 CPE CAMBRIDGE 7 χρόνια
ECPE HAU
PTE LEVEL 5 EDEXCEL
MASTERY CITY & GUILDS
LEVEL C2 ESB
LEVEL C2 EDI
LEVEL C2 KPG
TOEIC ETS (905+) 12-16 εβδομάδες
IELTS CAMBRIDGE (7.5+) 16-20 εβδομάδες