Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
Α1 DELF A1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας 1 χρόνος
Α2 DELF A2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας 2 χρόνια
B1 DELF B1 (Certificat) Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας 3 χρόνια
SORBONNE Β1 Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Κ.π.γ Β1 Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
B2 DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας 4 χρόνια
SORBONNE Β2 Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Κ.π.γ Β2 Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
C1 DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας 5 χρόνια
SORBONNE Ι Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Κ.π.γ Γ1 Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
C2 DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας 6 χρόνια
SORBONNE II Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Κ.π.γ Γ2 Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας