Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μια εξέταση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της γλώσσας να εκτιμήσει σωστά και αντικειμενικά το επίπεδο των γνώσεών του. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αποδεικνύουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας.

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια Περίοδος προετοιμασίας
Α1 DELF A1 Γαλλικό Ινστιτουτο Αθηνών IFA 1 χρόνος
Α2 DELF A2 Γαλλικό Ινστιτουτο Αθηνών IFA 2 χρόνια
B1 DELF B1 (Certificat) Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας 3 χρόνια
SORBONNE Β1 Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Κ.π.γ Β1 Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
B2 DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP 4 χρόνια
SORBONNE Β2 Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Κ.π.γ Β2 Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
C1 DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP 5 χρόνια
SORBONNE Ι Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Κ.π.γ Γ1 Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
C2 DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP 6 χρόνια
SORBONNE II Πανεπιστήμιο Σορβόννης
Κ.π.γ Γ2 Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας