Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
Α1  A1 PALSO (LAAS) 2 χρόνια
Α2  A2 PALSO (LAAS) 3 χρόνια
Β1 Zertifikat deutch Goethe Institut 4 χρόνια
K.P.G B1 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
 B1 PALSO (LAAS)
Β2 Zertifikat B2 Goethe Institut 5 χρόνια
Zertifikat deutch fur den beruf Goethe Institut
K.P.G B2 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
C1 Zertifikat C1 Goethe Institut 6 χρόνια
K.P.G Γ1 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
C2 Kleines deutches sprachdiplom (KDS) Goethe Institut 7 χρόνια
Grosses deutches sprachdiplom (GDS) Goethe Institut
K.P.G Γ2 Eλληνικό Υπ.Παιδείας