Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
A1-A2 ELEMENTARE CELI 1 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 1 χρόνος
 A1-A2 PALSO(LAAS)
B1 INTERMEDIO CELI 2 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 2 χρόνια
CILS 1 Πανεπιστήμιο της Σιένα
K.P.G Β1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
 B1 PALSO( LAAS)
B2 MEDIO CELI 3 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 3 χρόνια
CILS 2 Πανεπιστήμιο της Σιένα
K.P.G Β2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
Diploma di lingua Italiana Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
C1 AVANZAΤO CELI 4 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 4 χρόνια
CILS 3 Πανεπιστήμιο της Σιένα
K.P.G Γ1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
Diploma Avanzato di Lingua Italiana Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθήνας
C2 SUPERIORE CELI 5 Πανεπιστήμιο της Περούτζια 5 χρόνια
CILS 4 Πανεπιστήμιο της Σιένα
K.P.G. Γ2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
Superiore di Lingua e cultura Italiana Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο