Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

CEFR Εξεταστικοί φορείς Περίοδος προετοιμασίας
A1-A2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
1 Χρόνος
Β1-B2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
2 χρόνια
C1-C2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
3 χρόνια