Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μια εξέταση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της γλώσσας να εκτιμήσει σωστά και αντικειμενικά το επίπεδο των γνώσεών του. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αποδεικνύουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας.

CEFR Εξεταστικοί φορείς Περίοδος προετοιμασίας
A1-A2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης 1-2 χρόνια
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN Αθηνών
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Επίπεδο Α
Β1-B2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης 3-4 χρόνια
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN Αθηνών
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Επίπεδο B
C1-C2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης 4-5 χρόνια
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN Αθηνών
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Επίπεδο Γ