Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα πτυχίων αλλά και μαθήματα επικοινωνίας για όποιον επιθυμεί να Ταξιδέψει, να Γνωρίσει και να Ζήσει την Λατινοαμερικάνικη και Ισπανική Κουλτούρα και την πραγματική ομορφιά της γλώσσας.

Inicial

Ο μαθητής μαθαίνει τη δομή της γλώσσας , αναπτύσει το λεξιλόγιο του και έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει και να συμμετάσχει σε συζητήσεις.

Intermedio

Προσφέρεται εις βάθος ανάλυση των πιο σύνθετων γραμματικών φαινομένων, όπως και πιο σύνθετου λεξιλογίου που καταρτίζει τον μαθητή πλήρως σε θέματα της καθημερινότητας.

Superior

Ένα βήμα μετά το Intermedio το Superior ασχολείται ακόμα περισσότερο με την ισπανική λογοτεχνία και κουλτούρα και προσφέρει στο μαθητή επίπεδο χειρισμού της γλώσσας όμοιο με αυτό της μητρικής.

Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μια εξέταση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της γλώσσας να εκτιμήσει σωστά και αντικειμενικά το επίπεδο των γνώσεών του. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αποδεικνύουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας.

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
Α1-Α2 DELE ΙNΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 1 χρόνος
Β1 DELE INICIAL INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 2 χρόνια
Κ.P.G. Β1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
B2 DELE INTERMEDIO INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 3 χρόνια
K.P.G. Β2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
C1 DELE AVANZADO INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 4 χρόνια
K.P.G. Γ1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
C2 DELE SUPERIOR INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 5 χρόνια
K.P.G. Γ2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας