Οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας συχνά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας ή για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Άλλες φορές πάλι, είναι μια προσωπική επιβεβαίωση και επιβράβευση της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την εκμάθηση μιας γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση, στο κέντρο μας οι σπουδαστές προετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο για κάθε τύπο πιστοποίησης με τη σιγουριά της απόλυτης επιτυχίας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Οι εξετάσεις καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες:

  1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Ακρόαση)
  2. Κατανόηση γραπτού λόγου (Ανάγνωση)
  3. Παραγωγή προφορικού λόγου (Ομιλία)
  4. Παραγωγή γραπτού λόγου (Γραφή)

Διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο τα οποία μπορεί να είναι σχολεία , ξενοδοχεία κ.α. Οι προφορικές εξέτάσεις διενεργούνται και αξιολογούνται από ξένους εξεταστές, ενώ τα γραπτά αποστέλλονται στο εξωτερικό και διορθώνονται από ειδικούς στην αξιολόγηση γλωσσών στο τμήμα εξετάσεων των πανεπιστημίων που είναι υπεύθυνα τόσο για την δημιουργία και σχεδίαση των εξετάσεων αυτών, όσο και για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Το κέντρο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες συμμετοχής στις εξετάσεις χωρίς την επιβάρυνση των υποψηφίων.

Τμήματα

Β1 4 ώρες/εβδομάδα(*44 εβδομάδες) Σύνολο 176 διδακτικές ώρες
Β2 LOWER 4 ώρες/εβδομάδα(*44 εβδομάδες) Σύνολο 176 διδακτικές ώρες
C1 ADVANCED 4 ώρες/εβδομάδα(*50 εβδομάδες) Σύνολο 200 διδακτικές ώρες
C2 PROFICIENCY 4 ώρες/εβδομάδα(*50 εβδομάδες) Σύνολο 200 διδακτικές ώρες

Το κέντρο μας ως μέλος του GR801 open centre των εξετάσεων Cambridge διοργανώνει κάθε χρόνο τις εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία.

Επίσης συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια με όλους τους φορείς εξετάσεων όπως: British Council, Hellenic American Union, City & guilds, Pearson, Peoplecert ,Edexcel IFA , Goethe Institut, Insituto Cervantes, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Ινστιτούτο Puskin Αθηνών, Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο κλπ και είμαστε επισήμως αναγνωρισμένο μέλος της Palso από το 1999.