Στο κέντρο ξένων γλωσσών EUROLINGUA λαμβάνοντας υπ’όψιν το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης σε όλους τους σπουδαστές μας σας δίνουμε τη δυνατότητα πρόσβασης για 4η συνεχή χρονιά στις ακόλουθες προσφορές:

 • Ενισχυτική διδασκαλία ατομικά για το μαθητή όταν οι ανάγκες το απαιτούν
 • Εκπαιδευτική Υποστήριξη για σπουδές στο Εξωτερικό
 • Υποτροφίες για 1 αριστούχο μαθητή κάθε τάξης (με βαθμό 95-100%)
 • Δωρεάν σχολικός εξοπλισμός για τη νέα χρονιά
 • Δωρεάν e-books για εξάσκηση στο σπίτι
 • Ξενόγλωσση Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Συμμετοχή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Νομού με δωρεάν φοίτηση 1 μαθητή εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις

Πακέτα προσφορών:

 • 10% για τα μέλη της οικογένειας
 • 15% στην 2η ξένη γλώσσα
 • 10% σε εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων κατά την εγγραφή
 • 10% Σε φοιτητές Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι
 • 10% Στις πολύτεκνες οικογένειες
 • 10% Σε Στρατιωτικούς και Αστυνομία
 • 10% Στους κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • 10% Σε όποιον προτείνει ένα νέο σπουδαστή