Αραβικά

Γιατί να μάθουμε Αραβικά;

Εκτός από τους λόγους για τους οποίους όλοι πρέπει να γνωρίζουμε μια ξένη γλώσσα, σας παραθέτουμε πιο κάτω 5 περαιτέρω λόγους για τους οποίους η εκμάθηση της αραβικής γλώσσας μπορεί να αποτελέσει μια άριστη επιλογή για σας.

  1. Η Αραβική γλώσσα είναι η 5η πιο συχνά ομιλούμενη γλώσσα ανά τον κόσμο. Είναι η επίσημη γλώσσα περισσότερων από 20 κρατών και περισσότερα από 300 εκατομμύρια άτομα την ομιλούν. Οι περισσότεροι λαοί που μιλούν την αραβική γλώσσα συγκεντρώνονται κυρίως στη Μέση Ανατολή, αλλά υπάρχουν μειονοτικές ομάδες σε όλο τον κόσμο που έχουν ως μητρική τους γλώσσα την αραβική. Η αραβική γλώσσα επίσης συμπεριλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών, του Αραβικού Συνδέσμου, του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης και την Αφρικανική Ένωση.
  2. Η Αραβική γλώσσα είναι η λειτουργική γλώσσα του Ισλάμ. Εκτός από τα εκατομμύρια των ατόμων που ομιλούν την αραβική γλώσσα ως μητρική τους, πολλοί περισσότεροι την γνωρίζουν ως ξένη γλώσσα και επίσης καθότι αποτελεί τη γλώσσα του Κορανιού είναι κατανοητή από όλους τους μουσουλμάνους ανά τον κόσμο.
  3. Υπάρχει υψηλή ζήτηση και χαμηλή προσφορά ομιλητών Αραβικών στο δυτικό κόσμο. Σχετικά λίγοι είναι οι υπάλληλοι στις ξένες επιχειρήσεις που μιλούν την αραβική γλώσσα. Με την αύξηση του ρόλου που διαδραματίζει η Μέση Ανατολή στα διεθνή δρώμενα, έγινε ιδιαίτερα εμφανής η έλλειψη εργαζομένων στη Δύση που να γνωρίζουν την αραβική γλώσσα και τον πολιτισμό. Όσοι λοιπόν διδάσκονται την αραβική γλώσσα δύνανται να βρουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους τομείς: δημοσιογραφία, επιχειρήσεις, βιομηχανία, εκπαίδευση, τραπεζικό και χρηματιστηριακό τομέα, μετάφρασης και διερμηνείας, κτλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι μόνο το 1% των πρακτόρων του FBI των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (12.000) έχει ελάχιστη γνώση της αραβικής γλώσσας και αυτό περιλαμβάνει αυτούς που γνωρίζουν μόνο λίγες λέξεις.
  4. Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει την αραβική ως γλώσσα στρατηγικής σημασίας. Το Ινστιτούτο «Εθνική Στρατηγική Πρωτοβουλία Γλωσσών», η οποία συστάθηκε το 2006, προωθεί την εκμάθηση της αραβικής (και άλλων γλωσσών που θεωρεί σημαντικές) στους Αμερικανούς πολίτες της, χορηγώντας υποτροφίες και παρέχοντας διάφορες ευκαιρίες μάθησης. Υποστηρίζουν οικονομικά μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών από την αρχή μέχρι το προχωρημένο επίπεδο, ως επίσης προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό, ανταλλαγές εκπαιδευτικών και επαγγελματική ανάπτυξη.
  5. Οι Αραβικές χώρες αποτελούν μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για το εμπόριο. Οι πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση των αραβικών χωρών στην παγκόσμια οικονομία δημιουργεί πολλές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η αραβική περιοχή με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της, παρέχει μια τεράστια αγορά για τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Τμήματα

A1 & A2 2 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες
B1 & B2 3 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες
C1 & C2 3 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες

Πτυχία Αραβικών

Οι εξετάσεις στην Αραβική Γλώσσα διεξάγονται από τον Ιούνιο του 2009 από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου.

Για την Αραβική Γλώσσα, δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα πτυχία που αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκο Πλαίσιο, αλλά υπάρχει αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Αραβομάθειας το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα.

Οι σπουδαστές μας ωστόσο, μπορούν να επιλέξουν στο κέντρο μας κάποιον από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων τα κριτήρια των οποίων αντιστοιχούν με εκείνα του CEFR

Εξεταστικοί φορείς Περίοδος προετοιμασίας
A1-A2 Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο 1 Χρόνος
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου
Β1-B2 Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο 2 Χρόνια
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου
C1-C2 Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο 3 Xρόνια
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου