Γερμανικά

Γιατί να μάθω Γερμανικά;

 • Η Γερμανία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ε.Ε και γι’ αυτό τα γερμανικά αποτελούν τη γλώσσα της εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης.
 • Τα γερμανικά είναι η μητρική γλώσσα σε 100.000.000 εκατομμύρια ανθρώπους και η επίσημη γλώσσα σε 4 ευρωπαικες χώρες την Γερμανία την Αυστρία, την Ελβετία αλλά και στην Ιταλία αποτελούν μία από τις επίσημες γλώσσες.
 • Αποτελούν μετά τα Αγγλικά την επιλογή για σπουδές στα τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών στα ελληνικά πανεπιστήμια καθώς και για σπουδές στα γερμανικά πανεπιστήμια που θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο.
 • Είναι αδιαμφισβήτητη η σπουδαιότητα της γερμανικής γλώσσας στις εμπορικές συναλλαγές και την υψηλή τεχνολογία καθώς η Γερμανική οικονομία είναι ο πυλώνας της Ευρώπης και ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα εδρεύει στην Φρανκφούρτη.
 • Η Γερμανία είναι η χώρα με τις σημαντικότερες εξαγωγές στον κόσμο (αυτοκινητοβιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, χημικά προϊόντα)
 • Είναι μια από τις μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες της Ευρώπης και μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου
 • Πάνω από το 30% παγκοσμίως των ιστοσελίδων είναι στην γερμανική γλώσσα.
 • Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό των τουριστών (40%) που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα προέρχεται από γερμανόφωνες χώρες
 • Τα γερμανικά εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά με τη γλώσσα μας τόσο στη δομή της γραμματικής και τη σύνταξη όσο και στον τρόπο σκέψης.
 • Τμήματα

  Α1 2 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομ.) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες
  Α2 2 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομ.) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες
  Β1 3 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομ.) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες
  Β2 2 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομ.) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες
  C1 2 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομ.) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες
  C2 2 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομ.) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες

  Πτυχία Γερμανικών

  Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

  CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
  Α1  A1 PALSO (LAAS) 2 χρόνια
  Α2  A2 PALSO (LAAS) 3 χρόνια
  Β1 Zertifikat deutch Goethe Institut 4 χρόνια
  K.P.G B1 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
   B1 PALSO (LAAS)
  Β2 Zertifikat B2 Goethe Institut 5 χρόνια
  Zertifikat deutch fur den beruf Goethe Institut
  K.P.G B2 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
  C1 Zertifikat C1 Goethe Institut 6 χρόνια
  K.P.G Γ1 Eλληνικό Υπ.Παιδείας
  C2 Kleines deutches sprachdiplom (KDS) Goethe Institut 7 χρόνια
  Grosses deutches sprachdiplom (GDS) Goethe Institut
  K.P.G Γ2 Eλληνικό Υπ.Παιδείας