Ισπανικά

Γιατί να μάθουμε Ισπανικά;

  • Τα Ισπανικά είναι η επίσημη γλώσσα σε τουλάχιστον 21 κράτη. Πάνω από 450 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο μιλούν Ισπανικά ενώ είναι η μητρική γλώσσα για τουλάχιστον 330.000.000 ανθρώπους. Αυτό την καθιστά 2η γλώσσα παγκοσμίως σε φυσικούς ομιλητές μαζί με την Αγγλική, μετά τα Κινέζικα.
  • Στις ΗΠΑ είναι η επίσημη γλώσσα -μετά την Αγγλική καθώς υπολογίζεται ότι οι Ισπανόφωνοι έχουν ξεπεράσει τα 45.000.000
  • Αποδεικνύεται μία από τις σημαντικότερες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια επιστημονική βιβλιογραφία, στις διεθνείς επιχειρήσεις και πολιτικές συναντήσεις
  • Δεν αποτελεί μόνο τη 2η γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας, αλλά και την 3η που χρησιμοποιείται περισσότερο στο Διαδίκτυο.
  • Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία εντυπωσιακή ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών, των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Τόσο το Ινστιτούτο Θερβάντες, η Ισπανική πρεσβεία, καθώς και οι πρεσβείες των λατινογενών χωρών που βρίσκονται στη χώρα μας συνεργάζονται με πολιτιστικούς φορείς για την παρουσίαση ποικίλων εκδηλώσεων.
  • Το γεγονός ότι η προφορά και η σύνταξη της Ελληνικής και της Ισπανικής γλώσσας παρουσιάζει κοινά στοιχεία κάνει την εκμάθησή της πιο εύκολη συγκριτικά με άλλες ξένες γλώσσες. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θερβάντες εγγράφονται ετησίως 2.200 μαθητές, ενώ στις εξετάσεις για τα διάφορα επίπεδα DELE συμμετέχουν περί τους 7.000 υποψήφιους.
  • Η Ισπανία είναι η πρώτη επιλογή στα προγράμματα ERASMUS

Τμήματα

Nivel A1 & A2 2 ώρες/εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες
Nivel B1 2 ώρες/εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες
Nivel B2 3 ώρες/εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες
Nivel C1 3 ώρες/εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες
Nivel C2 3 ώρες/εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες

Πτυχία Ισπανικών

Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα πτυχίων αλλά και μαθήματα επικοινωνίας για όποιον επιθυμεί να Ταξιδέψει, να Γνωρίσει και να Ζήσει την Λατινοαμερικάνικη και Ισπανική Κουλτούρα και την πραγματική ομορφιά της γλώσσας.

Inicial

Ο μαθητής μαθαίνει τη δομή της γλώσσας , αναπτύσει το λεξιλόγιο του και έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει και να συμμετάσχει σε συζητήσεις.

Intermedio

Προσφέρεται εις βάθος ανάλυση των πιο σύνθετων γραμματικών φαινομένων, όπως και πιο σύνθετου λεξιλογίου που καταρτίζει τον μαθητή πλήρως σε θέματα της καθημερινότητας.

Superior

Ένα βήμα μετά το Intermedio το Superior ασχολείται ακόμα περισσότερο με την ισπανική λογοτεχνία και κουλτούρα και προσφέρει στο μαθητή επίπεδο χειρισμού της γλώσσας όμοιο με αυτό της μητρικής.

Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

CEFR Τίτλοι Εξεταστικοί φορείς-Παν/μια-ΑΣΕΠ Περίοδος προετοιμασίας
Α1-Α2 DELE ΙNΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 1 χρόνος
Β1 DELE INICIAL INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 2 χρόνια
Κ.P.G. Β1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
B2 DELE INTERMEDIO INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 3 χρόνια
K.P.G. Β2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
C1 DELE AVANZADO INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 4 χρόνια
K.P.G. Γ1 Ελληνικό Υπ. Παιδείας
C2 DELE SUPERIOR INΣΤΙΤΟΥΤΟ CERVANTES 5 χρόνια
K.P.G. Γ2 Ελληνικό Υπ. Παιδείας