Ρωσικά

Γιατί να μάθουμε Ρώσικα;

  1. Η Ρωσική γλώσσα σήμερα είναι η περισσότερο ομιλούμενη από τις Σλαβικές γλώσσες, η πιο διαδεδομένη γεωγραφικά γλώσσα της Ευρασίας, και η 5η σε σειρά μητρική γλώσσα στην Ευρώπη. Ο αριθμός των ομιλητών της Ρωσικής γλώσσας ως μητρικής ανέρχεται στα 167.000.000, και ακόμη 110.000.000 την μιλούν ως δεύτερη γλώσσα.
  2. Είναι μια εκ των έξι  επισήμων και ενεργών γλωσσών του ΟΗΕ, καθώς και των περισσοτέρων άλλων διεθνών οργανισμών.
  3. Το ρωσικό αλφάβητο είναι μια παραλλαγή του ελληνικού (βυζαντινού), που επινοήθηκε τον 9ο αιώνα με σκοπό τη διάδοση της Αγίας Γραφής στους σλαβόφωνους. Αποτελεί έργο των μοναχών από τη Θεσσαλονίκη Κύριλλου και Μεθόδιου, η δράση των οποίων είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ρωσικής γλώσσας.
  4. Τα Ρωσικά είναι μια πλούσια και εκφραστική γλώσσα  χωρίς μεγάλες δυσκολίες για τους ελληνόφωνους σπουδαστές (σε σύγκριση με τους αγγλόφωνους), εξαιτίας της κοινής προέλευσης και της κοινής δομής γραμματικής και συντακτικού. Επίσης, στη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιούνται πάρα πολλές λέξεις με ελληνικές ρίζες, οι οποίες γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους σπουδαστές.
  5. Ο ελληνικός κόσμος διατηρούσε επί αιώνες στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Όμως τα τελευταία χρόνια λόγω της επιχειρηματικής της άνθισης η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε μια αγορά με τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης σε όλους τους τομείς. Οι Έλληνες μαθαίνουν τα Ρωσικά για πολλούς και  διαφορετικούς λόγους όπως να αναζητήσουν μια καλύτερη θέση στον τουριστικό τομέα, στην παγκόσμια αγορά εργασίας,  να σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας, να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες.

Πόσος χρόνος απαιτείται για να μπορεί κάποιος να συνεννοείται σε καθημερινό επίπεδο;
Ένας σπουδαστής θα είναι σε θέση να επικοινωνεί για θέματα καθημερινής ζωής μετά από 100-120 διδακτικές ώρες.
Πότε δίνουμε εξετάσεις για τα πτυχία;
Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο στην Αθήνα (Ιούνιο και Δεκέμβριο) από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Λομονοσόβ και από το Ινστιτούτο Πούσκιν της Μόσχας.

Τμήματα

Τα μαθήματα Ρωσικής γλώσσας προσφέρονται όλο το χρόνο. Χάρη στην ευελιξία του προγράμματος σπουδών, μπορείτε να επιλέξετε τμήματα την περίοδο και τις ώρες που σας επιτρέπουν οι επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις σας.
Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται για όλα τα επίπεδα.

Τμήματα μπορούν να διαμορφωθούν κατόπιν συνεννόησης σε διαφορετικές ώρες και ημέρες.

Τα τμήματα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών EUROLINGUA αντιστοιχούν στα επίπεδα γνώσης της Ρωσικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEF).

A1 & A2 2 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 80 διδακτικές ώρες
B1 & B2 3 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες
C1 & C2 3 ώρες /εβδομάδα (*40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες

Πτυχία Ρωσικών

Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τίτλους εξετάσεων:

CEFR Εξεταστικοί φορείς Περίοδος προετοιμασίας
A1-A2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης

1 Χρόνος
Β1-B2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης

2 χρόνια
C1-C2 Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Lomonosov
Ινστιτούτο PUSHKIN
Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης

3 χρόνια