Πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από πολύ μικρή ηλικία;

Αγαπητοί γονείς,

Αυτή είναι μια ερώτηση που απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς οι οποίοι αναρωτιέστε για το ποια ηλικία είναι κατάλληλη για να μάθουν τα παιδιά σας μια ξένη γλώσσα.

Στο ερώτημα αυτό έχει απαντήσει ήδη η Ευρωπαïκή Επιτροπή η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει και μια εκστρατεία, που ονομάστηκε piccolingo και απευθύνεται ειδικά στους γονείς προσπαθώντας να τους πείσει ότι τα παιδιά τους μπορούν και πρέπει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία.

Όπως υπογραμμίζει η Ε.Ε. χάρη στην εκστρατεία piccolingo πολλοί γονείς θα συνειδητοποιήσουν ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών και μάλιστα σε προ-σχολική ηλικία ακόμα, προσφέρει στα παιδιά πολλά οφέλη καθώς τα βοηθά:

  • Να επικοινωνούν πιο εύκολα
  • Να μαθαίνουν να είναι ανεκτικά
  • Να αισθάνονται άνετα σε οποιαδήποτε χώρα
  • Να δείχνουν ενδιαφέρον για τους ξένους πολιτισμούς

Συχνές Ερωτήσεις σας

1. Πώς μαθαίνουν τα παιδιά μια ξένη γλώσσα;

Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας. Αντίθετα από τους εφήβους και τους ενήλικες, προσλαμβάνουν από μόνα τους τα στοιχεία της γλώσσας ασυναίσθητα, χωρίς να μεσολαβεί κάποια διαδικασία εκμάθησης. Έχουν την ικανότητα να μιμούνται την προφορά και να φτιάχνουν από μόνα τους , τους κανόνες. Η άποψη ότι είναι δύσκολο να μάθουν να μιλούν μια ξένη γλώσσα εδραιώνεται στο μυαλό τους μόνο εφόσον εκφραστεί από ενήλικες , οι οποίοι πιθανόν να έμαθαν μια ξένη γλώσσα σε μεγαλύτερη ηλικία, με χρήση βιβλίων γραμματικής.

2. Γιατί είναι τόσο σημαντική η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία;

 

  • Γιατί βοηθάει τα παιδιά να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ικανότητές τους αφού η επαφή με τα νέα ηχητικά συστήματα τα βοηθά να εξασκούν την συνειδητή ακουστική κατανόηση και τα βοηθάει να βελτιώνουν την προσοχή τους και στη δική τους γλώσσα. Αυτό τα προετοι-μάζει για την κατανόηση του προφορικού λόγου στο σχολείο.
  • Γιατί τα παιδιά δεν έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν τους έμφυτους μηχανισμούς μάθησης της μητρικής τους γλώσσας και ανακαλύπτουν γρήγορα ότι μπορούν να χρησι-μοποιήσουν τους ίδιους μηχανισμούς για να μάθουν να μιλούν μια άλλη γλώσσα.
  • Γιατί τα μικρά παιδιά έχουν στη διάθεσή τους χρόνο για να μάθουν μέσω ευχάριστων δραστηριοτήτων, υπό τη μορφή παιχνιδιού. Αρχικά κατανοούν τη δραστηριότητα και στη συνέχεια αντιλαμβάνονται το νόημα μέσω της γλώσσας που έχουν κοινή με τον ενήλικα.
  • Γιατί τα μικρά παιδιά έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να εντάξουν και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στο καθημερινό τους πρόγραμμα αφού οι σχολικές τους υποχρεώσεις είναι πολύ πιο χαλαρές.
  • Γιατί τα μικρά παιδιά που μαθαίνουν να μιλούν μια γλώσσα ασυναίσθητα σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες που την διδάσκονται ενσυνείδητα, έχουν μεγαλύ-τερες πιθανότητες να αποκτήσουν καλύτερη προφορά και να ταυτιστούν με την γλώσσα και την κουλτούρα της.

3. Υπάρχουν κοινωνικά οφέλη;

Φυσικά, αφού η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία όχι μόνο διευρύνει το μυαλό των παιδιών αλλά και το απαλλάσει από το φόβο που τους προκαλούν οι δυσκολίες που συνδέονται με την εκμάθησή της. Επίσης αναπτύσσεται η ικανότητα των παιδιών να προσαρμόζονται σε καταστάσεις οι οποίες δεν τους είναι οικείες από πολιτισμική άποψη.

4. Βελτιώνει η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε πολύ μικρή ηλικία τις γνωσιακές ικανότητες των παιδιών;

Μια διαφορετική γλώσσα είναι πρόκληση. Μια διαφορετική γλώσσα είναι συναρπαστική. Είναι ωραίο να δουλεύει κανείς με διαφορετικό υλικό. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία βελτιώνει ακόμα και τις μη λεκτικές ικανότητες, όπως είναι τα μαθηματικά.

5. Δεν ασκούμε υπερβολική πίεση στα παιδιά;

Ακόμα και στα δίγλωσσα νηπιαγωγεία και σχολεία δεν τίθεται θέμα πίεσης. Η πίεση εμφανίζεται σε τρεις περιπτώσεις : α) από τη στιγμή που θέτουμε ως επίσημο μαθησιακό στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, β) όταν ένα παιδί νοιώθει φόβο εξαιτίας της σκληρής μεταχείρησης ή γ) όταν οι γονείς θέτουν στα παιδιά τους υπερβολικούς στόχους.

6. Μπορεί η εκμάθηση γλωσσών σε μικρή ηλικία να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ταυτότητα του παιδιού;

Μαθαίνοντας δύο γλώσσες και μαθαίνοντας να σκέφτονται σε δύο γλώσσες, τα παιδιά βιώνουν την πολλαπλότητα , παύοντας να είναι δέσμια μιας μόνο ταυτότητας. Η εκμάθηση γλωσσών πλάθει ανθρώπους που έχουν ρίζες όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ταυτόχρονα ξέρουν ότι οι ρίζες τους δεν είναι οι μόνες και ότι κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ρίζες.

7. Μπορεί η εκμάθηση γλωσσών σε μικρή ηλικία να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μητρική γλώσσα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μετά από την ηλικία των 36 μηνών δεν υπάρχουν αναφορές ότι η εκμάθησηγλωσσών σε μικρή ηλικία δημιουργεί προβλήματα στην εκμάθηση και χρήση της μητρικής. Αντιθέτως, ενισχύει την ευαισθητοποίηση στους ήχους και τον ρυθμό των γλωσσών. Επιπλέον, τα παιδιά που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα σε μικρή ηλικία, μπορούν να μάθουν κι άλλες γλώσσες με μεγαλύτερη ευκολία.

Oποτεδήποτε όμως, και να ξεκινήσουν τα παιδιά να μάθουν μια ξένη γλώσσα ένα είναι σίγουρο:

Έχουν ανάγκη να νοιώσουν ότι προοδεύουν. Γιαυτό χρειάζονται διαρκώς ενθάρρυνση και αναγνώριση της προσπάθειάς τους καθώς η επιτυχία τα βοηθάει να αποκτούν κίνητρο. Εξ’αλλου είναι πλέον γενικώς αποδεκτό ότι η στάση που υιοθετούν τα παιδιά σε διάφορα θέματα για όλη τους τη ζωή διαμορφώνεται μέχρι την ηλικία των οκτώ ή εννέα ετών.