Προφίλ

Το κέντρο ξένων γλωσσών Eurolingua ξεχώρισε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και καταξιώθηκε για την υψηλής ποιότητας ξενόγλωσση εκπαίδευση, τα ευέλικτα προγράμματα σπουδών και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις εξετάσεις γλωσσομάθειας