Διασφάλιση ποιότητας

Στόχος του Κέντρου μας είναι η συνεχής βελτίωση αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό ακολουθούνται οι εξής συγκεκριμένες προδιαγραφές:

  • Παραδίδεται πλήρες ενημερωτικό πακέτο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας με την εγγραφή.
  • Πραγματοποιείται καθημερινή καταγραφή τω επιδόσεων των μαθητών σε 8 δεξιότητς(skills) και υποδεξιότητες (subskills).
  • Δίδεται Έλεγχος προόδου ανα τετράμηνο.
  • Γίνεται Αξιολόγηση καθηγητών από τους σπουδαστές μας με ερωτηματολόγιο στο τέλος της χρονιάς.
  • Αξιολογούνται επίσης οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας από τους γονείς με σχετικό ερωτηματολόγιο στο τέλος της χρονιάς.
  • Υπάρχει Κυτίο παραπόνων για τις δικές σας παρατηρήσεις και τα δική μας άμεση αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.

Επίσης ως μέλος του Εκπαιδευτικού οργανισμού QLS (Quality learning services) τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα περνούν απο συνεχή αξιολογηση παρέχοντας στους σπουδαστές μας μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία μάθησης.

Εξάλλου, με τη Νέα εκπαιδευτική φωνημική προσέγγιση ‘JUMP’ για τους μικρούς μαθητές,
με το Τεστ Μαθησιακού Προφίλ QLP/Ariston MI ,
με την εκπαιδευτική πλατφόρμα μας QLSiLearn
αλλά και με την συμμετοχή μας στη Δραση QLS Antibullying Ambassadors
έχουμε καταφέρει να λαβουμε διάφορα βραβεία και διακρίσεις από το Educational Leaders Awards.