Η ομάδα μας

Οι καθηγητές που διδάσκουν στο κέντρο μας είναι όλοι πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με ικανότητες διδασκαλίας σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά, με πολύχρονη εμπειρία και ζήλο για τη διδασκαλία. Η συνεχής επιμόρφωσή τους στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τα νέα οπτικοακουστικά μέσα εξασφαλίζουν ένα άριστο αποτέλεσμα σπουδών για όλους τους εκπαιδευόμενους.