Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί μέχρι 100% ,τις εταιρείες να εκπαιδεύσουν τα Στελέχη τους, στο χώρο εργασίας τους, στις ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ , σε ορολογία Business και εντατική προφορική και γραπτή εξάσκηση.

Το Κ.Ξ.Γ EUROLINGUA πρωτοπόρο στην παροχή Υπηρεσιών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει την Ενδοεπιχειρησιακή Επιμόρφωση των Στελεχών της εταιρείας προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην επικοινωνία με τους συνεργάτες τους στο εξωτερικό.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

  • Καθημερινό χρήσιμο λεξιλόγιο για να καλύψουν τα Στελέχη τις ανάγκες τους για τα ταξίδια, τις εκθέσεις, τα συνέδρια και φυσικά τις επαφές με ξένους πελάτες και συνεργάτες.
  • Προφορική εξάσκηση και χρήσιμη ορολογία σε Business English.
  • Πιστοποιημένος Καθηγητής στο χώρο σας για ταχύρρυθμα σεμινάρια και μαθήματα σε group ίδιου επιπέδου γλωσσικής ικανότητας.
  • Tailor-made προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και customized εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ του ΟΑΕΔ ισχύει για εκπαίδευση προσωπικού εταιρειών από 15/1 έως 20/12