Εξετάσεων

Οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας συχνά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας ή για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Άλλες φορές πάλι, είναι μια προσωπική επιβεβαίωση και επιβράβευση της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την εκμάθηση μιας γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση, στο κέντρο μας οι σπουδαστές προετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο για κάθε τύπο πιστοποίησης με τη σιγουριά της απόλυτης επιτυχίας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Οι εξετάσεις καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες:

  1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Ακρόαση)
  2. Κατανόηση γραπτού λόγου (Ανάγνωση)
  3. Παραγωγή προφορικού λόγου (Ομιλία)
  4. Παραγωγή γραπτού λόγου (Γραφή)

Διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο τα οποία μπορεί να είναι σχολεία , ξενοδοχεία κ.α. Οι προφορικές εξέτάσεις διενεργούνται και αξιολογούνται από ξένους εξεταστές, ενώ τα γραπτά αποστέλλονται στο εξωτερικό και διορθώνονται από ειδικούς στην αξιολόγηση γλωσσών στο τμήμα εξετάσεων των πανεπιστημίων που είναι υπεύθυνα τόσο για την δημιουργία και σχεδίαση των εξετάσεων αυτών, όσο και για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Το κέντρο μας αναλαμβάνει όλες τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες συμμετοχής στις εξετάσεις χωρίς την επιβάρυνση των υποψηφίων.

Τμήματα

Β1 D’ SENIOR 4 ώρες/εβδομάδα(* 44 εβδομάδες) Σύνολο 180 διδακτικές ώρες
Β2 LOWER 4 ώρες/εβδομάδα(* 44 εβδομάδες) Σύνολο 180 διδακτικές ώρες
C1 ADVANCED 4 ώρες/εβδομάδα(* 44 εβδομάδες) Σύνολο 180 διδακτικές ώρες
C2 PROFICIENCY 4 ώρες/εβδομάδα(* 44 εβδομάδες) Σύνολο180 διδακτικές ώρες

Το κέντρο μας είναι open centre των εξετάσεων Cambridge και διοργανώνει κάθε χρόνο τις εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία.

Επίσης συνεργαζόμαστε συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια με όλους τους φορείς εξετάσεων όπως: British Council, Hellenic American Union, City & guilds, Edexcel IFA , Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Liege) Goethe Institut, Insituto Cervantes Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αιγυπτιακό Μορφωτικό Ινστιτούτο κλπ και είμαστε επισήμως αναγνωρισμένο μέλος της Palso από το 1999.