Νηπιακά

Στην ηλικία των 4-6 ετών ο εγκεφαλος των παιδιών διαμορφώνει τα κέντρα πρόσληψης των πληροφοριών.

Με το κατάλληλο σύστημα διδασκαλίας τα παιδιά μπορούν να δεχθούν με ευκολία πληροφορίες που αφορούν στις ξένες γλώσσες να αποκτήσουν ευχέρεια και να συμμετέχουν ενεργά.Στο επίπεδο αυτό δεν περιλαμβάνεται η γραφή και η ανάγνωση.

Τα παιδιά μαθαίνουν λέξεις και φράσεις της καθημερινής ζωής που παρουσιάζονται μέσα από αφίσες, κάρτες λέξεων, ιστοριούλες, βίντεο, ποιηματάκια και τραγούδια ενώ περιλαμβάνονται και δημιουργικές δραστηριότητες όπως role play και κατασκευές.