Η Εκπαίδευση στην Γερμανία

Η Γερμανία (Deutschland) είναι ένα ομόσπονδο κράτος χωρισμένο σε 16 επιμέρους κρατίδια (Bundesländer). Κάθε κρατίδιο διαθέτει δικά του υπουργεία. Κατά συνέπεια, κάθε κρατίδιο (Bundesland) διαθέτει και το δικό του υπουργείο παιδείας με τους δικούς του νόμους και διατάξεις. Π.χ. στη Γερμανία δεν κλείνουν σε όλα τα κρατίδια τα σχολεία τις ίδιες ημερομηνίες για διακοπές. Το γενικό πλαίσιο, όμως, του εκπαιδευτικού συστήματος (Bildungssystem) παραμένει κοινό.

Τα περισσότερα σχολεία στην Γερμανία είναι ολοήμερα και τα παιδία λύνουν τις ασκήσεις τους στη διάρκεια του μαθήματος. Το διάβασμα στο σπίτι αφορά συνήθως εργασίες (Projekte), που τα παιδιά σε ομάδες αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη.

Παράλληλα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα (Wochenplan) περιλαμβάνει πολλές προαιρετικές δραστηριότητες (Arbeitsgemeinschaften), στις οποίες επιλέγουν τα παιδιά να συμμετέχουν και μέσα από τις οποίες τους δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους και να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντά τους. Συνήθως, οι δραστη-ριότητες αυτές περιλαμβάνουν εκτός από αθλήματα, θεατρική σκηνή, σύνταξη εφημερίδας, περιβαλλοντικές δράσεις, οργάνωση μουσικού συγκροτήματος, μαθήματα οικοκυρικών, μαγειρικής κ.ά.

Στη Γερμανία τα παιδιά σπάνια κάνουν φροντιστήρια. Συνηθίζεται, όμως, κάποιος μαθητής που δυσκολεύεται σε ένα μάθημα να αναρτά αγγελία στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, για να βρει συμμαθητή του ή μεγαλύτερο μαθητή, που να είναι καλός στο συγκεκριμένο μάθημα και να τον βοηθήσει έναντι μικρής αμοιβής στο διάβασμά του (Nachhilfe).

Για περισσότερες πληροφορίες: Deutscher Bildungs Server