Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και με αίσθημα ευθύνης προς τους γονείς διοργανώνουμε στο κέντρο μας κάθε χρόνο
διάφορες εκδηλώσεις όπως:

  • Σεμινάρια με διάφορα θέματα εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου στα οποία συμμετέχουν μαθητές γονείς και καθηγητές
  • Ομιλίες με παιδοψυχολόγο για θέματα που αφορούν στις σχέσεις παιδιών, γονέων και δασκάλων
  • Εκδηλώσεις για την απονομή διπλωμάτων, βραβείων και επαίνων
  • Πάρτυ έναρξης ή λήξης σχολικής χρονιάς, Χριστουγέννων και Αποκρεών
  • Συμμετοχή στην λέσχη Ανάγνωσης (Reading club)
  • Συμμετοχή στη θεατρική μας ομάδα με παραστάσεις στα Αγγλικά (drama club)
  • Εθελοντική προσφορά και χορηγίες σε οργανισμούς όπως το Χαμόγελο του Παιδιού
  • Διαγωνισμοί
  • Εκδρομές
  • Εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά ταξίδια στο εξωτερικό