Φιλοσοφία και Στόχοι

Το κέντρο ξένων γλωσσών EUROLINGUA δημιουργήθηκε από την Χριστίνα Φραγκουλοπούλου υλοποιώντας το όραμά της για ουσιαστική προσφορά στον χώρο εκμάθησης ξένων γλωσσών και αξιοποίησης της ακαδημαικής της μόρφωσης αλλά και της επαγγελματικής της εμπειρίας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Πρωταρχικός κι αδιαπραγμάτευτος στόχος του κέντρου μας είναι η υιοθέτηση των πιο αυστηρών αλλά και εφικτών κριτηρίων σπουδών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, εφήβων, φοιτητών, εργαζομένων κι επιχειρηματιών.

Κεντρικός άξονας στην υλοποίηση του οράματός μας αποτελεί η ακεραιότητα, η ακαδημαική αριστεία και οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας.

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του κέντρου μας μέχρι και σήμερα προσανατολιζόμαστε στην εξατομικευμένη και μαθητοκεντρική εκπαίδευση.

Η διδασκαλία για μας εμπεριέχει μία στάση ζωής, μία κλίμακα αξίων, μία ευρύτερη αντίληψη για το μαθητή και την κοινωνία. Εμπεριέχει αρχές, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που δίνουν απάντηση στο:

-Ποιόν εκπαιδεύω, γιατί και με ποιο στόχο;

Αντιμετωπίζουμε με διακριτικότητα αλλά και με εξειδικευμένη γνώση τα παιδιά με δυσκολία μάθησης παροτρύνοντάς τα να πετύχουν τους δικούς τους στόχους.

Φιλοδοξία μας είναι οι μαθητές μας να είναι αυτόνομοι και υπεύθυνοι συμμετέχοντας και οι ίδιοι στην διαδικασία μάθησης αναπτύσσοντας έτσι κριτική και δημιουργική σκέψη αντί να είναι παθητικοί ακροατές εγκλωβισμένοι σε ατέλειωτες ώρες μελέτης. Προσπαθούμε να εντοπίζουμε και να αξιοποιούμε τις ιδιαίτερες γλωσσικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών μας αλλά και να τους βοηθούμε να χρησιμοποιούν τις πολλαπλές νοημοσύνες τους.

Οι βασικοί μας στόχοι είναι 5:

  • Να μάθουν οι σπουδαστές μας να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα σωστά ως ζωντανό εργαλείο,
  • Να κατανοήσουν τον κόσμο και τη θέση τους μέσα σε αυτόν
  • Να καταλάβουν ότι ανοίγεται ένας καινούριος κόσμος ευκαιριών που δεν πρέπει να χάσουν
  • Να γνωρίσουν τα ήθη, έθιμα και το πολιτισμό της κάθε χώρας
  • Να πετύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημίων

Η προσπάθεια, η συνέπεια και η επιμέλεια πάντα επιβραβεύονται, ενώ αποθαρρύνεται η ασυνέπεια και η αδιαφορία.