Ενηλίκων

Στο Κ.Ξ.Γ EUROLINGUA ο σπουδαστής έχει πάντα προτεραιότητα. Με εμπειρία χρόνων και με ακαδημαϊκή ομάδα έμπειρων καθηγητών, απόφοιτους φιλολογίας, είμαστε οι ειδικοί και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Η μέθοδος εκμάθησης EUROLINGUA Adults είναι σχεδιασμένη ώστε να ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΆΘΕ ΕΝΗΛΙΚΑ.

Σε ένα άριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον ο κάθε σπουδαστής παίρνει το κατάλληλο περιεχόμενο γνώσεων ώστε να καταφέρει να εξελιχτεί και να πετύχει τους στόχους του.

Το K.Ξ.Γ EUROLINGUA, είναι Πιστοποιημένο στις εξατομικευμένες τεχνικές μάθησης. Με τη χορήγηση του τεστ Μαθησιακού Προφίλ QLP/ Ariston Multiple Intelligence, ο κάθε ενήλικας σπουδαστής μπορεί πλέον να ξέρει τον τρόπο ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ώστε μέσω της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας να βρει τον δρόμο προς την επιτυχία!

Τα τμήματα ενηλίκων γίνονται σε ευέλικτα ωράρια, με προγράμματα προσαρμοσμένα κάθε φορά στο ακριβές επίπεδο και και στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο προφορικό λόγο και γίνονται συχνές επαναλήψεις και tests για την σωστή εμπέδωση της ύλης.

Με την ολοκλήρωση της ύλης οι σπουδαστές θα μπορούν :

  • να επικοινωνούν στη γλώσσα της αρεσκείας τους και
  • να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της ξένης γλώσσας αποκτώντας έτσι το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που χρειάζονται για να ενισχύσουν το βιογραφικό τους.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται όλο το χρόνο και τα τμήματα διαμορφώνονται κατόπιν συνεννόησης.

Επιτυχίες ενηλίκων