Για ακαδημαϊκούς σκοπούς (EAP)

Oι σπουδαστές μας μπορούν παρακολουθήσουν τα εξής τμήματα και να συμμετέχουν στις ακόλουθες εξετάσεις:

Για την εξέταση της γλώσσας ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ) 3 ώρες/εβδομάδα(* 12-15 εβδομ) Σύνολο 36-45 διδακτικές ώρες

Για σπουδαστές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

IELTS 3 ώρες/εβδομάδα Πρόγραμμα 50 ωρών (διάρκεια περίπου 4 μήνες)

Με τη συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολογούνται οι γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και τους παραχωρείται το ανάλογο πιστοποιητικό.

Οι ανωτέρω εξετάσεις διενεργούνται 2-4 φορές το μήνα και τα πιστοποιητικά παραδίδονται το αργότερο σε ένα μήνα μετά τις εξετάσεις.

Οι εγγραφές για τα τμήματα αυτά διενεργούνται όλο το χρόνο.