Για ακαδημαϊκούς σκοπούς (EAP)

Oι σπουδαστές μας μπορούν παρακολουθήσουν τα εξής τμήματα και να συμμετέχουν στις ακόλουθες εξετάσεις:

Για την εξέταση της γλώσσας ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ) 3 ώρες/εβδομάδα(* 12-15 εβδομ) Σύνολο 36-45 διδακτικές ώρες

Για σπουδαστές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

IELTS 3 ώρες/εβδομάδα Πρόγραμμα 50 ωρών (διάρκεια περίπου 4 μήνες)
TOEFL 3 ώρες/εβδομάδα (* 16-20 εβδομάδες) Σύνολο 48-60 διδακτικές ώρες
GMAT 3 ώρες/εβδομάδα (* 16-20 εβδομάδες) Σύνολο 48-60 διδακτικές ώρες

Με τη συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολογούνται οι γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και τους παραχωρείται το ανάλογο πιστοποιητικό.

Οι ανωτέρω εξετάσεις διενεργούνται 2-4 φορές το μήνα και τα πιστοποιητικά παραδίδονται το αργότερο σε ένα μήνα μετά τις εξετάσεις.

Οι εγγραφές για τα τμήματα αυτά διενεργούνται όλο το χρόνο.