Θερινά

Τα θερινά τμήματα παρέχουν την δυνατότητα να καλυφθεί η ύλη μιας ολόκληρης χρονιάς, επιταχύνοντας έτσι το συνολικό χρόνο σπουδών.

‘Εχουν διάρκεια 8 εβδομάδων και ξεκινούν 1η Ιουνίου και ολοκληρώνονται 31η Ιουλίου.

Καλύπτουν 6 -8 ώρες την εβδομάδα.

Στο τέλος της θερινής περιόδου διενεργούνται εξετάσεις μέσα στο κέντρο μας εξασφαλίζοντας την σωστή εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

Εγγραφές όλο το Μάιο.