Ακαδημαϊκό Υλικό

Η ύλη που διδάσκεται στο κέντρο μας έχει επιλεγεί αυστηρά με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών μας και να τους προετοιμάζει συστηματικά για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Οι ώρες διδασκαλίας είναι απολύτως επαρκείς χωρίς να επιβαρύνουν τους σπουδαστές μας ενώ εναρμονίζονται πλήρως με τα ολιγομελή τμήματά μας.

Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται υπεύθυνα και μεθοδικά μετά από προσεκτική μελέτη στις νέες εκδόσεις και αξιολογούνται με βάση την ποιότητα της γνώσης που προσφέρουν, τις ανάγκες και το επίπεδο των σπουδαστών.

Γι’αυτό και τα βιβλία που χρησιμοποιούμε ξεχωρίζουν για το ανθρωποκεντρικό τους στίγμα με θέματα όπως οι ανθρώπινες αξίες, η ελευθερία της έκφρασης, ο ρατσισμός, η παγκόσμια ειρήνη, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η εξέλιξη της τεχνολογίας κ.α. δίνοντας έτσι ερεθίσματα για την συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των μαθητών μας.

Τα βιβλία μας συνοδεύονται από e-books για περισσότερη εξάσκηση και εμπέδωση στη τάξη ή στο σπίτι.

Συνεργαζόμαστε με διακεκριμένους εκδοτικούς οίκους τόσο ελληνικούς όσο και ξένους:

Express publishing, Cambridge university press, Oxford press, Hillside press,

Βurlington books, Mm Publications, Pearson Longman, Grivas Publications,

Litera books, New Editions, Hachette, Trait d’union, Kosvogianni,

Heuber,Karabatos, Edelsa, Mundo Espanol, Edilingua κ.α.