Προγράμματα Σπουδών

Όλα τα προγράμματά μας έχουν αναπτυχθεί με βάση τα Επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR) και ανανεώνονται τακτικά για να ανταποκρίνονται στις αλλαγές-τάσεις της Σύγχρονης Παιδαγωγικής και Διδασκαλίας.


Διαβάστε περισσότερα