Για επαγγελματικούς σκοπούς(ESP)

Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται:

  • να αποκτήσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας προς εξασφάλιση θέσης στην αγορά εργασίας,
  • να πλουτίσουν το λεξιλόγιο που χρειάζονται στην εργασία τους (ορολογία),
  • Και όσους επιθυμούν να εργαστούν σε χώρες του εξωτερικού.

Τα μαθήματα είναι εναρμονισμένα στις ανάγκες και στο επίπεδο των σπουδαστών και τα τμήματα είναι ολιγομελή ή ατομικά. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο προφορικό λόγο και γίνονται συχνές επαναλήψεις και tests για την σωστή εμπέδωση της ύλης.

Με την ολοκλήρωση της ύλης οι σπουδαστές θα μπορούν :

  • να επικοινωνούν στη γλώσσα της αρεσκείας τους και
  • να συμμετέχουν στις ακόλουθες εξετάσεις πιστοποίησης της ξένης γλώσσας αποκτώντας έτσι το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που χρειάζονται για να ενισχύσουν το βιογραφικό τους.

Τμήματα

TOEIC 3 ώρες/εβδομάδα (* 12-15 εβδομάδες) Σύνολο 36-45 διδακτικές ώρες
LTE 3 ώρες/εβδομάδα (* 12-15 εβδομάδες) Σύνολο 36-45 διδακτικές ώρες
BCCE 3 ώρες/εβδομάδα (* 12-15 εβδομάδες) Σύνολο 36-45 διδακτικές ώρες

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε όλους τους κρατικούς φορείς.

Οι εγγραφές για τα τμήματα αυτά διενεργούνται όλο το χρόνο.