Προεφηβικά- Εφηβικά (9-13 ετών)

Οι μαθητές συνεχίζουν το ταξίδι τους στην ξένη γλώσσα με ήπιο αλλά και συστηματικό τρόπο μέχρι τα ανώτερα επίπεδα. Στα τμήματα θεμελιώνεται η εκμάθηση και η οικειοποίηση των ξένων γλωσσών.

Οι μαθητές διευκολύνονται στο να μιλήσουν την ξένη γλώσσα χάρη στις έξυπνα σχεδιασμένες και επικοινωνιακές δραστηριότητες που εφαρμόζονται μέσα στην τάξη όπως role plays, projects, quizzes, πλούσιο διαδραστικό υλικό, γεμάτα ρυθμό μοντέρνα τραγούδια και πολλά άλλα.

Τμήματα

A’ SENIOR 3 ώρες/εβδομάδα (* 40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες
B’ SENIOR 3 ώρες/εβδομάδα (* 40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες
C’ SENIOR 3 ώρες/εβδομάδα (* 40 εβδομάδες) Σύνολο 120 διδακτικές ώρες