Γιατί ένα παιδί δυσκολεύεται στα Αγγλικά

Τα Αγγλικά ως γλώσσα είναι αδιαφανής, που σημαίνει πως οι φθόγγοι της δεν προφέρονται όπως γράφονται αλλά με διαφορετικούς ήχους κάθε φορά. Για παράδειγμα, η λέξη cat προφέρεται ως «κάτ» και γράφεται το ίδιο, όμως η λέξη catering έχει τα γράμματα cat – αλλά προφέρεται «κέιτεριν». Αυτή η δυσκολία είναι έντονη στα παιδιά που έχουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ).

Εντοπίζονται πιο εύκολα οι μαθητές που αντιμετωπίζουν ΕΜΔ στα Αγγλικά με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι εσωστρεφείς και δεν εκφράζουν την άποψή τους μέσα στην τάξη.
 • Χρειάζονται συνεχή ενθάρρυνση, επιβράβευση και παρακίνηση προκειμένου να μιλήσουν μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά.
 • Ορισμένες φορές υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης .
 • Είναι απομονωμένοι και ήσυχοι δίχως να μιλούν με τους συμμαθητές τους.
 • Αρνούνται να μιλήσουν και να εκφραστούν στα Αγγλικά προς αποφυγή επίπληξης.
 • Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση .
 • Αποφεύγουν το βλέμμα του δασκάλου.
 • Μικρό εύρος μνήμης οπτικής ή και ακουστικής.
 • Έχουν αργό ρυθμό αντιγραφής από άλλο βιβλίο ή από τον πίνακα.
 • Αντιμετωπίζουν οργανωτικά προβλήματα, ενώ προκύπτουν συχνά προβλήματα ορθογραφίας και ανάγνωσης.
 • Συνήθως δεν δουλεύουν ανεξάρτητα και χρειάζονται καθοδήγηση.

Προτάσεις που μπορούν να υιοθετηθούν από καθηγητές ξένων γλωσσών στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας:

 • Συνεχής επιβράβευση και έπαινος προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα αυτοπεποίθησης .
 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του μαθητή και των δυνατών του σημείων.
 • Διδασκαλία με οπτικοακουστικό και πολυαισθητηριακό υλικό (dvd, τραγούδια, cd, ταινίες, βίντεο, ήχους).
 • Εκμάθηση της γλώσσας με διαδραστικό τρόπο.
 • Ένταξη δραματοποίησης και θεατρικού παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του μαθήματος .
 • Διδασκαλία με εικόνες και αντικείμενα που μπορούν να αγγίξουν, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους κιναισθητικούς και προάγοντας την πολυαισθητηριακή προσέγγιση.
 • Καθοριστικής σημασίας είναι η «ρουτίνα», η επανάληψη ενεργειών που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου ο μαθητής να νιώθει ασφάλεια στο ξενόγλωσσο περιβάλλον .
 • Εκμάθηση νέου λεξιλογίου μέσω χρωματικών εναλλαγών (πχ. προτάσεις στον πίνακα με διαφορετικό χρώμα για το ρήμα, το αντικείμενο, το υποκείμενο, διάφορα γραμματικά φαινόμενα).
 • Αναγνώριση των αγαπημένων συνηθειών των μαθητών και προφορική συμμετοχή και επικοινωνία γύρω από αυτές.
 • Διδασκαλία μέσω κειμένων καθημερινής ζωής όπως περιοδικά με μεγάλες εικόνες προκειμένου ο μαθητής να συμμετέχει μέσω προφορικών στα Αγγλικά και να έχει μεγαλύτερη θέληση.
 • Συνεχής ενθάρρυνση μαθητών μέσω γραπτής ή και προφορικής επικοινωνίας με μαθητές Αγγλόφωνων χωρών (αλληλογραφία, skype, facebook, chat …) O παιδαγωγός διορθώνει μόνο τα σημαντικά λάθη στα προφορικά και δεν επιπλήττει συνεχώς το μαθητή.