Πότε να ξεκινήσει το παιδί μου Αγγλικά ;

Κάθε Σεπτέμβρη επισκέπτονται τα Κ.Ξ.Γ. Eurolingua πολλοί γονείς νέων παιδιών που έχουν πάντα την ίδια εύλογη απορία:

Πότε να ξεκινήσει το παιδί μου Αγγλικά ;

Θα δυσκολευτεί με τα μαθήματα του σχολείου ;

Δεν ξέρει ούτε γραφή ούτε ανάγνωση στα Ελληνικά ; Δεν έχει πάει ακόμα σχολείο. Πρέπει να μάθει Αγγλικά από τώρα ;

Εάν θέλετε να βοηθήσετε το παιδί σας να αποκτήσει κριτική ικανότητα, να βελτιώσει τη μνήμη του, και τη συγκέντρωσή του από πολύ μικρή ηλικία, τότε ξέρετε ήδη την απάντηση.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας που εξοικειώνονται με μία δεύτερη ξένη γλώσσα έχουν καλύτερη γνωστική ανάπτυξη. Επίσης, παιδιά τα οποία ξεκινούν να μαθαίνουν μία δεύτερη ξένη γλώσσα πριν από την ηλικία των 5 ετών, είτε είναι Αγγλικά είτε οποιαδήποτε άλλη, χρησιμοποιούν ουσιαστικά το ίδιο μέρος του εγκεφάλου που λειτουργεί καθοριστικά για τηνκατάκτηση της μητρικής τους γλώσσας. Ένα παιδί, συνεπώς, που έχει ξεκινήσει από νωρίς μια επιπρόσθετη γλώσσα δεν φοβάται να κάνει λάθη, αναπτύσσει πιο γρήγορα ορθό προφορικό λόγο, μια ικανότητα που σε μαθητές και σπουδαστές μεγαλύτερης ηλικίας κατακτάται με μεγαλύτερη δυσκολία.

Πολλοί πιστεύουν ότι ένα παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εκμάθηση ξένων γλωσσών όταν δεν έχει κατανοήσει πλήρως τη δομή και τη φιλοσοφία της μητρικής του. Και, όμως, εν αντιθέσει με αυτά που πιστεύει η πλειοψηφία, η γνώση πολλών γλωσσών από τη προσχολική ηλικία “βοηθάει” τον εγκέφαλο να κατανοήσει καλύτερα το σύστημα μιας γλώσσας και δίνουν το έναυσμα για την εκμάθηση και άλλων γλωσσών.

Αλλά ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

Η γλώσσα με την οποία επικοινωνεί όλος ο κόσμος είναι τα Αγγλικά. Ένα παιδί θέλει κατά μέσο όρο 5-6 χρόνια για να κατακτήσει αυτή την γλώσσα.

Υπάρχουν κίνδυνοι το παιδί μου να μην μάθει καλά Αγγλικά ;

Σαφώς. Ο μόνος και ενδεδειγμένος τρόπος να μάθει ένα παιδί Αγγλικά είναι μόνο με τη βιωματική διδασκαλία δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που έμαθε ασυνείδητα την μητρική του γλώσσα. Η αποτελεσματικότητα, επομένως, της εποικοδομητικής διδασκαλίας κρίνεται από το αν το φροντιστήριο της επιλογής σας είναι ενημερωμένο για το τι επιτάσσει η επιστήμη της σύγχρονης Εκπαίδευσης.

Η εκμάθηση αγγλικών δεν αρκεί να είναι μόνο διασκεδαστική αλλά και ουσιώδης. Τα Κ.Ξ.Γ. Eurolingua- τα μόνα πιστοποιημένα και συνεργαζόμενα από όλη την Κορινθίαμε το δίκτυο QLS-, διδάσκουν Αγγλικά με τη μέθοδο Jump.

Η φωνημική προσέγγιση μιας γλώσσας είναι ο πιο κατάλληλος αλλά και σύγχρονος τρόπος για να μάθει το παιδί σας Αγγλικά.

Με τη μέθοδο Jump, τα Κ.Ξ.Γ. Eurolingua στην Κόρινθο, ακολουθούν ένα πρωτόκολλο εκμάθησης που περιλαμβάνει 4 βασικούς άξονες:

1. ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (Phonemic Approach)

Η συνθετική φωνημική μέθοδος, η οποία διδάσκεται στα βρετανικά δημοτικά σχολεία ως κύρια μέθοδος γραφής και ανάγνωσης, έχει δύο στόχους:

Να κάνει τους μικρούς μαθητές ικανούς αναγνώστες αγγλικών από μικρή ηλικία

Να πετύχει το παραπάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

2. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Διδάσκουμε μέσα από βιωματικές δράσεις, δημιουργούμε εμπειρίες, χρησιμοποιούμε δραστηριότητες όπως role playing, research and presentation, storytelling, crafts, τραγούδια, δημιουργική γραφή κ.ά. ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις που ορίζει και απαιτεί η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης.

3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ QLS (QLS TEACHING PROTOCOL & MATERIAL)

Τα Κ.Ξ.Γ. Eurolingua πάντα ένα βήμα μπροστά στην ξενόγλωσση εκπαίδευση! Παρέχουμε ειδικά κατασκευασμένο αποκλειστικό υλικό του QLS, που αποτελείται από διδακτικό πρωτόκολλο για την μέθοδο JUMP, έντυπο και ηλεκτρονικό και βιβλιαράκια εργασιών για τους μαθητές μας (Students’ Workbooks). Αυτό καθορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες διδάσκεται το JUMP στα Κέντρα QLS ώστε οι μαθητές μας να έχουν παντού την ίδια εμπειρία μάθησης.

4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Eurolingua -QLS iLearn εκμάθησης και παιχνιδοποίησης

Κοντά μας η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζει και…στο σπίτι! H πλατφόρμα του Eurolingua QLS – iLearn Platform παρέχει στήριξη στον μαθητή στο σπίτι, αφού περιέχει το διδακτικό μας υλικό σε μορφή παρουσιάσεων, ασκήσεων, παιχνιδιών, video και τραγουδιών. Προσβάσιμη από το σπίτι σε υπολογιστή, tablet, ή κινητό παρέχει στους μαθητές μας ώρες διασκέδασης και εμπέδωσης με τα Αγγλικά τους εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Επιλέξτε, επομένως, σωστά το πότε αλλά και το πού πρέπει να μάθει το παιδί σας Αγγλικά.