Πολιτική κατά του σχολικού εκφοβισμού

Το κέντρο μας, ως μέλος του πανελλαδικού δικτύου Κ.Ξ.Γ QLS, μεριμνά για την ομαλή σχολική ζωή των μαθητών του λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού απαιτείται η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, αλλά και διαφόρων φορέων, ώστε να υπάρξει σωστή ενημέρωση και συνεργασία, με στόχο την αποτροπή του φαινομένου.

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΏΣΤΕ:

 • Όλοι οι μαθητές να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε ανησυχία τους που αφορά το bullying θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και με ευαισθησία.
 • Να ενημερωνόμαστε πάνω στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού από σημαντικούς φορείς όπως το Ίδρυμα Diana στο Λονδίνο.
 • Να καλλιεργούμε συμπεριφορές που προάγουν τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών μας.
 • Να αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες γονέων/κηδεμόνων σχετικά με το bullying.
 • Να παρέχουμε στήριξη στους διδάσκοντες ως προς την σωστή αναγνώριση και αντιμετώπιση του φαινομένου.
 • Οι μαθητές να ξέρουν πώς και σε ποιον μπορούν να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό εκφοβισμού εντός και εκτός σχολείου.
 • Οι μαθητές να ξέρουν τι να κάνουν αν δουν κάποιο περιστατικό εκφοβισμό και να κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να ορθώνουν το ανάστημά τους απέναντι στον εκφοβισμό αντί να μένουν απλοί παρατηρητές.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΏΣΤΕ:

 • Να μην υπάρχει καμία ανοχή απέναντι στην εκφοβιστική συμπεριφορά που μπορεί να βλάψει τις αξίες, την κουλτούρα και τις πολιτικές του σχολείου.
 • Να υπάρχει καλλιέργεια και προαγωγή μιας υποστηρικτικής κουλτούρας στο σχολείο, όπου οι μαθητές θα συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον με καλοσύνη και σεβασμό.
 • Η διαφορετικότητα να είναι αποδεκτή στο σχολείο και οι μεροληπτικές διακρίσεις να μην γίνονται ανεκτές.
 • Οι δάσκαλοι και οι μαθητές να κατανοούν τι είδους συμπεριφορά οφείλουν να επιδεικνύουν και αυτό να επικοινωνείται με σαφήνεια.
 • Η καλή συμπεριφορά να αναγνωρίζεται και να επαινείται συστηματικά.
 • Να κατανοούν όλοι, οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς/κηδεμόνες τι συνιστά εκφοβισμό, τους λόγους για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι υφίστανται εκφοβισμό, τους τρόπους αντιμετώπισής του και τη σημασία της καταπολέμησής του.
 • Οι δάσκαλοι να ακολουθούν μια σαφή, αποτελεσματική και συνεπή διαδικασία κατά την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού. Αυτό βοηθά τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες να κατανοήσουν τι συμβαίνει όταν υποβάλλουν μια αναφορά, ότι η αναφορά τους λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς και τις συνέπειες της εκφοβιστικής συμπεριφοράς.
 • Οι μαθητές να νιώθουν ότι έχουν φωνή και ότι η γνώμη τους μετράει σε σημαντικές πτυχές τις λήψης αποφάσεων.
 • Το έργο καταπολέμησης του εκφοβισμού και το έργο των Ambassadors να προβάλλονται.
 • Οι Ambassadors να έχουν την υποστήριξη της Διεύθυνσης και των άλλων μελών του διδακτικού προσωπικού στις Δράσεις που διοργανώνουν με σκοπό την αποτροπή του σχολικού εκφοβισμού, την ενθάρρυνση της θετικής συμπεριφοράς την υποστήριξη ευάλωτων μαθητών και την ενημέρωση Συμμαθητών, Γονέων και Κηδεμόνων.
 • Η αναθεώρηση του κανονισμού του σχολείου σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τη συμπεριφορά, να διαβαστεί και να εφαρμοστεί από ολόκληρο το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Το κέντρο όλης της προσπάθειας ενάντια στον εκφοβισμό να είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός στην διαφορετικότητα και η προώθηση της ισότητας.
 • Το παρόν Πρωτόκολλο να είναι ανηρτημένο σε σημείο όπου θα φαίνεται, για να δείχνει ότι ο εκφοβισμός δεν είναι ανεκτός και ότι μαθητές και προσωπικό συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι το σχολείο είναι ένας χώρος ασφαλής για όλους.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ανεπιθύμητες συμπεριφορές και δεν τηρηθούν οι κανόνες για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού που αναγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό μας, αυτό συνεπάγεται μη ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος, έλλειψη σεβασμού της διαφορετικότητας των μαθητών, μεροληψία, διάκριση και συμπεριφορές που δεν είναι αποδεκτές από το Κέντρο μας και για το λόγο αυτό οι συνέπειες είναι αναπόφευκτες.